1. chimsebeo:


Làm thế nào ánh sáng có thể lọt vào một ngôi nhà được? Xuyên qua những cánh cửa sổ để mở. Làm thế nào ánh sáng có thể lọt vào bên trong một con người được? Xuyên qua cánh cửa của tình yêu. Và cánh cửa của nàng đã đóng chặt.

(11 phút - Paulo Coehlo)

  chimsebeo:

  Làm thế nào ánh sáng có thể lọt vào một ngôi nhà được? Xuyên qua những cánh cửa sổ để mở. Làm thế nào ánh sáng có thể lọt vào bên trong một con người được? Xuyên qua cánh cửa của tình yêu. Và cánh cửa của nàng đã đóng chặt.

  (11 phút - Paulo Coehlo)

  2 years ago  /  11 notes  /  Source: chimsebeo

  1. pookie-chan reblogged this from chimsebeo
  2. tichkhong reblogged this from chimsebeo
  3. benjaminsuperstramp reblogged this from chimsebeo
  4. chimsebeo posted this